Bærekraft

Blue Ocean Technologys leverer kompakte, energieffektive slambehandlingssystemer for havbruk. På land og i sjø.

Våre kompakte, energieffektive slambehandlingssystemer for akvakultur bruker resirkulert varme for å kutte kostnader og karbonutslipp.

Akvakultur kan bidra til å gi næringsrik mat til en voksende global befolkning. Storskala vekst i havbruksnæringen må imidlertid også være bærekraftig.

Landbasert, lukket havbruk tilbyr én løsning, men disse anleggene produserer et stort volum av spylevann, avføring og avfallsfôr som må behandles.

Skyllevann inneholder typisk 0,1-0,5 prosent faststoffinnhold, som må konsentreres til slam. Termisk tørking av slam er energikrevende, og bruker rundt 0,9 kWh for å fordampe en liter vann i timen.

Energieffektiv behandling av akvakulturslam

Våre slamtørkesystemer produserer slam med justerbart tørrstoffinnhold. Systemene bruker resirkulert varme for å tørke slammet, og reduserer energiforbruket fra 0,9 til 0,45 kWh per liter vann i timen.

Vi tilbyr også et valgfritt pyrolysesystem, som bruker overskuddsvarme til å tørke slammet og produserer biokull og pyrolyseolje som biprodukter.

Våre systemer kan tilpasses for å passe inn i eksisterende plass på et oppdrettsanlegg eller leveres som en kompakt plug and play-løsning innebygd i en 20 fots isolert ISO-container.

Konkrete fordeler

Blue Ocean Technology sine systemer reduserer kostnadene for slambehandling betydelig ved å kutte energiforbruket. De reduserer også mengden slam som skal transporteres, og reduserer dermed drivstofforbruk og transportutslipp.

I tillegg fremmer selskapets systemer en sirkulær økonomi ved å utvinne tungmetaller og næringsstoffer fra fôravfall og feces for resirkulering og gjenbruk.

I tillegg bruker selskapets systemer bærekraftig sertifiserte absorbenter og flokkuleringsmidler, samt et filter som gjør slammet tilnærmet luktfritt.

Sustainable_Development_Goal_9
Sustainable_Development_Goal_14

Våre bærekraftsmål

Sustainable_Development_Goal_9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Våre løsninger bidrar til å gjøre havbruksnæringen grønnere.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre løsninger fremmer en sirkulær økonomi ved å utvinne næringsstoffer og tungmetaller for resirkulering og gjenbruk.
Sustainable_Development_Goal_14

Livet i havet

Våre løsninger hjelper oppdrettsanlegg med å unngå å slippe ut tungmetaller, avfallsfôr og avføring til nærliggende vannmasser.
keyboard_arrow_up