Varslingsskjema

I Blue Ocean Technology ønsker vi å bli informert om enhver uetisk oppførsel som er i strid med våre etiske retningslinjer og leverandørkodeks. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til brudd på menneskerettigheter, miljø- og arbeidsrelatert kriminalitet og sikkerhet på arbeidsplassen.

Dette gjelder oppførsel både i vår organisasjon og overfor våre leverandører.
Vi oppfordrer alle ansatte, innleid personell, leverandører og andre interessenter til å informere om slike nevnte forhold gjennom vårt skjema for varsling. Varsleren kan holdes anonym på forespørsel. Blue Ocean Technology foretrekker at varsleren kan identifiseres slik at hendelsen kan håndteres så effektivt som mulig, men identifisering er ikke obligatorisk.

Alle rapporterte hendelser håndteres av administrerende direktør Hans Runshaug. Dersom det er upassende å la administrerende direktør håndtere hendelsen, anbefales det at du snakker med styret.
Et varslervarsel bør inneholde en beskrivelse av:

  • Hva som har skjedd?
  • Hvilke lover/rutiner/retningslinjer har blitt brutt?
  • Hvor og når skjedde hendelsen?
  • Hva var konsekvensene av bruddet?

Registrer ditt varsel her:

Beskriv så nøyaktig som mulig, og forsøk å besvare følgende spørsmål: hvem, hva hvor, når og hvordan. Forsøk å skille mellom hva du vet og hva du tror.
Vær oppmerksom på at dokumentasjonen kan inneholde spor som røper din identitet.
Max. file size: 256 MB.

Oppgi dine kontaktopplysninger hvis ønskelig:

keyboard_arrow_up