SLAM FRA LAND- & SJØBASERT OPPDRETT

Fra avfall til ressurs

BLUEHOUSE SYSTEMS® / PLUG&FARM®

Ikke tilpasset til. Laget for.

Selskapet så dagens lys som svar på et behov: Vi så muligheten til å produsere mer kompakte, effektive slambehandlingsanlegg med betydelig lavere strømforbruk enn det som var gjengs i havbruksmarkedet.

Våre Bluehouse systems® anlegg er utviklet spesielt for havbruksnæringen.

Våre bærekraftsmål

Sustainable_Development_Goal_9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Våre løsninger bidrar til å gjøre havbruksnæringen grønnere.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre løsninger fremmer en sirkulær økonomi ved å utvinne næringsstoffer og tungmetaller for resirkulering og gjenbruk.
Sustainable_Development_Goal_14

Livet i havet

Våre løsninger hjelper oppdrettsanlegg med å unngå å slippe ut tungmetaller, avfallsfôr og avføring til nærliggende vannmasser.

Noen av våre kunder

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Konferanser

Slam og lønnsomhet

Hva er lønnsom ESG med hensyn til slam fra havbruksnæringen…
Blue Ocean Technology at the NASF conference

Landbasert

Salmon Evolution

“Each production tank is structured as a separate biological zone…
Blue Ocean Technology - Salmon Evolution
Meny