SLAM FRA LAND- & SJØBASERT OPPDRETT

Fra avfall til ressurs

BLUEHOUSE SYSTEMS® / PLUG&FARM®

Ikke tilpasset til. Laget for.

Selskapet så dagens lys som svar på et behov: Vi så muligheten til å produsere mer kompakte, effektive slamrensingsanlegg med betydelig lavere strømforbruk enn det som var gjengs i havbruksmarkedet.

Våre Bluehouse systems® anlegg er utviklet spesielt for havbruksnæringen.

Våre bærekraftsmål

Sustainable_Development_Goal_9

Industri, innovasjon og infrastruktur

Våre løsninger bidrar til å gjøre havbruksnæringen grønnere.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Våre løsninger fremmer en sirkulær økonomi ved å utvinne næringsstoffer og tungmetaller for resirkulering og gjenbruk.
Sustainable_Development_Goal_14

Livet i havet

Våre løsninger hjelper oppdrettsanlegg med å unngå å slippe ut tungmetaller, avfallsfôr og avføring til nærliggende vannmasser.

Noen av våre kunder

Hva sier våre kunder

Anlegget fra Blue Ocean Technology er veldig enkelt å forholde seg til. Det styres fra Blue Ocean Technology via nettet. Det eneste vi trenger å forholde oss til er at vi tar en daglig visuell sjekk at alt fungerer som det skal.

Ole-Kristian Hess-Erga
Sogn Aqua / Glitne

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Bærekraft

Fiskeslam og ESG

Terskelen for å få et bedre ESG regnskap senkes betydelig…
Meny