Blue Ocean Technology

Pelagia blir hovedeier i Blue Ocean Technology

Går inn som majoritetsaksjonær etter en rettet emisjon.

Blue Ocean Technology (BOT) har har utviklet egen teknologi for avvanning og tørking av havbruksslam, både på land og i sjø. Fokuset er på bærekraftige, kompakte og energieffektive systemer. I siste avlagte regnskapsår, 2022, omsatte selskapet for 33,7 millioner kroner og fikk et resultat før skatt på -7 millioner kroner. Egenkapitalen var ved årets utgang negativ, med 7 millioner kroner.

Pelagia er allerede en viktig leverandør til havbruksnæringen både med tekniske løsninger for håndtering av avskjær, slo og død fisk, og med beredskapsløsning for avliving av fisk i sjø. Videre har Pelagia etablert løsning både på sjø og land for å håndtere logistikken knyttet til disse tjenestene.

Hele saken i iLaks

Ingen treff.

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

keyboard_arrow_up