Om oss

Selskapet så dagens lys som svar på et behov: Vi så muligheten til å produsere mer kompakte, effektive slamrensingsanlegg med betydelig lavere strømforbruk enn det som var gjengs i havbruksmarkedet.

2012

Idé

I januar 2012 startet de første samtaler mellom Jan Henning Legreid og Hans Runshaug om å bruke erfaringer og teknologi fra olje og gass til rensing av slam og vann i lukkede anlegg i havbruk.

Stiftelse av selskap

Selskapet Blue Ocean Technology etablert og registrert i mai 2012.

Selskapet filosofi

Forankret filosofi om lavt arealbruk, lavt energiforbruk og høy tørrstoffgrad i konseptet.

2015

Avtaler

Sommeren 2015 ble avtaler om absorbent og metoder for avvanning av slam konkretisert.

2016

Pilot

Oppstart mars 2016 med pilot på settefiskanlegg hos oppdretter for forsøk med avvanning.

Investorer

To private investorer blir med i selskapet i tillegg til gründerne høsten 2016.

2017

Kontrakt

Januar 2017 ble kontrakt på første kommersielle pilot for storskala produksjon undertegnet. I september igangsettes av første storskala-anlegg.

2019

Videreutvkling

Omfattende videreutvikling og påbygg av teknologi.

2020

Stigende lønnsomhet

God økning i salg og stigende lønnsomhet.

The Explorer

Blue Ocean listet på The Explorer, eksportportalen for grønn teknologi.

Schneider Electric

Strategisk partnerskap inngått med Schneider Electric.

2021

Investorer

Inntreden av sterke, strategiske investorer som vil satse på selskapets videre vekst nasjonalt, nedstrøms og internasjonalt.

Plug&Farm®

Merkevaren Plug&Farm® registrert.

Hardingsmolt

Første anlegg på sjø levert til Hardingsmolt.

American Aquafarms

Avtale signert med American Aquafarms.

Salmon Evolution

Avtale i flere trinn signert med Salmon Evolution.

2022

Nytt bygg

Avtale om nytt, svært energieffektivt bygg (administrasjon, lab, kontrollrom og verksted) signert. Breeam-sertifisering og energiklasse A.

Salmon Evolution

Den komplette slamløsningen for byggetrinn I levert kunde.

keyboard_arrow_up