Total Waste Management

TOTAL WASTE MANAGEMENT avtale

Denne avtalen inkluderer periodisk ettersyn og overvåkning av
slambehandlinganlegg fra Blue Ocean Technology.

En slik avtale omfatter service, leveranse av polymer/
fellingsmiddel, containerleie (eventuelt emballasje) og frakt.

Eventuell reduksjon av gatefee for håndtering av avvannet
slam ved mottaksanlegg avregnes periodisk.

TWM-avtalen omfatter også opplæring av Kundens ansatte, mottak og oppfølging av alarm fra anlegget via sms, support ved driftsstans og generell periodisk oppfølging, herunder:
• Smøring av bevegelige deler
• Visuell kontroll av mekanisk og teknisk utstyr
• Kontroll av funksjoner
• Prøveuttak og sending til analyse for kontroll av slammet
• Volumrapportering til myndigheter
• Driftsrapporter

Komponent

Plug & Farm®

Blue Ocean Technology produserer og selger Plug & Farm® containseriserte slam – og vannbehandlingssystemer. Containersystemet har stor kapasitet og fleksibilitet – og håndterer slam fra inntil 2500 tonn med fôr…
Les merarrow_forward
keyboard_arrow_up