6,3 millioner Euro i tilskudd

Gjennombrudd for pyrolyseteknologi i havbruk

Internasjonalt prosjekt for Blue Ocean Technology for sirkulærøkonomi innenfor behandling av og verdiskaping fra fiskeslam.

Bergensbaserte Blue Ocean Technology er en sentral teknologileverandør til et banebrytende prosjekt på Island. Planen er å ta fiskeslam, dødfisk, slam fra organisk avfall og landbruk gjennom deres prosessanlegg og skape verdifull energi, gjødsel og biokull av høy kvalitet.

Pyrolysis project, Iceland

6,3 millioner Euro i tilskudd
Prosjektet Terraforming LIFE har mottatt et tilskudd på nesten 6,3 millioner euro fra miljø- og klimaprogrammet til EU, LIFE, og det er det første prosjekttilskuddet for et hovedsakelig islandsk konsortium. Det er et samarbeidsprosjekt mellom  mottakerne Landeldi hf., Bondelaget, Orkidea, Olfus Cluster samt SMJ fra Færøyene og Blue Ocean Technology fra Norge.

Gjødsel, biogass og karbonfangst
Prosjektet har som mål å utvikle en ny metode for å produsere gjødsel og biogass fra organisk avfall som produseres av akvakultur på land og fra landbruk. Dette gjøres ved hjelp av pyrolyse fra Blue Ocean Technologi, en teknologi som også muliggjør effektiv karbonfangst – den eneste etablerte metoden for karbonnegativ produksjon. Det styrker den sirkulære økonomien i matproduksjon, samtidig som det reduserer karbonavtrykket og fremmer en betydelig mer positiv miljøpåvirkning i både landbruk og akvakultur.

Karbonnøytralt drivstoff, elektrisitet og varme
Runar Thor Thorarinsson,   prosjektkoordinator og representant for Landeldi, understreker viktigheten av det omfattende samarbeidet: «Dette inkluderer en ekstremt spennende mulighet for utnyttelse av organiske reststrømmer fra fiskeoppdrett på land. Produktene vil være til nytte for det islandske syklussystemet og forbedre miljøpåvirkningen av akvakultur ved å produsere ikke bare gjødsel for landbruksproduksjon, men også karbonnøytralt drivstoff, elektrisitet og varme. «

Økt tilgjengeligheten av innenlandsk gjødsel
Gunnar Þorgeirsson, leder av Bondelaget, mener at prosjektet støtter motstandsdyktigheten og uavhengigheten til islandsk landbruk og matproduksjon. – En av de største utfordringene vi bønder har stått overfor de siste årene har vært den enorme økningen i gjødselprisene. Dette prosjektet vil redusere virkningen ved å øke tilgjengeligheten av innenlandsk gjødsel. Bøndene er begeistret for prosjektet, da de ønsker å være i forkant med å utvikle løsninger på klimaproblemet – og prosjektet reduserer landbrukets økologiske fotavtrykk.

– Prosjektet innebærer mye kunnskaps- og teknologiutvikling for implementering av sirkulær økonomi, noe som gir oss alle veldig spennende muligheter og muligheter for innovasjon og næringsutvikling på Sør-Island, sier Sveinn Adalsteinsson, leder for Orkidea.

– Prosjektet passer godt med prioriteringene til Olfus kommune når det gjelder næringsutvikling i området og organisering av Grønne Industriparker. Det legges vekt på sirkulær økonomi og å bruke og gjenbruke alle ressursstrømmer i så stor grad som mulig,  sier Ellid i Vignisson, ordfører i Olfus.

Prosjektet startet formelt  1.juni 2023, og varer i fire år, til glede for alle.

Saken i LandbasedAQ

Pyrolyseanlegg

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

keyboard_arrow_up