Blue Ocean Technology: Slam og pyrolyse

Bra for bunnlinjen – godt for miljøet

«Ved å behandle slammet med pyrolyse kan oppdretteren få energi tilbake, og man sitter igjen med et verdifullt restprodukt som er lett å transportere bort. Det forteller Hans Runshaug og Jan Henning Legreid, hhv daglig leder og utviklingssjef i Blue Ocean Technology.»

Saken i LandbasedAQ

Slamutgaven i LandbasedAQ [hele magasinet digitalt]

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Konferanser

Slam og lønnsomhet

Hva er lønnsom ESG med hensyn til slam fra havbruksnæringen…
Blue Ocean Technology at the NASF conference

Landbasert

Salmon Evolution

“Each production tank is structured as a separate biological zone…
Blue Ocean Technology - Salmon Evolution
Meny