Lukket oppdrett i sjø

Havbruksnæringen tar stadig nye steg for å blir mer miljøvennlig. Lukket oppdrett i sjø er på full fart inn. Dette gir mange fordeler, blant annet mht lus og rømming.

Og ikke minst; det gir mulighet for å kontrollere utslipp, og for å sample opp, tørke og videreforedle slammet på forskjellige måter (bilde viser Hardingsmolt sitt anlegg i Fitjar, med utstyr for slambehandling fra Blue Ocea Technology)

Ingen treff.

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Konferanser

Slam og lønnsomhet

Hva er lønnsom ESG med hensyn til slam fra havbruksnæringen…
Blue Ocean Technology at the NASF conference

Landbasert

Salmon Evolution

“Each production tank is structured as a separate biological zone…
Blue Ocean Technology - Salmon Evolution
Meny