Lukket oppdrett i sjø

Havbruksnæringen tar stadig nye steg for å blir mer miljøvennlig. Lukket oppdrett i sjø er på full fart inn. Dette gir mange fordeler, blant annet mht lus og rømming.

Og ikke minst; det gir mulighet for å kontrollere utslipp, og for å sample opp, tørke og videreforedle slammet på forskjellige måter (bilde viser Hardingsmolt sitt anlegg i Fitjar, med utstyr for slambehandling fra Blue Ocea Technology)

Ingen treff.

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

keyboard_arrow_up