Prosessingeniør ansatt

Per Olav Haaland er ansatt som prosessingeniør i Blue Ocean Technology

Per Olav har erfaring som teknisk sikkerhetsingeniør fra Aker Solutions, har en mastergrad i prosessteknologi og Bachelor i prosess (optimalisering av industrielle prosesser).

– Vi ser at kundene tenker større og større anlegg, har økt fokus på å samle slam også i sjø der det er formålstjenlig og ønsker kontinuerlig å forbedre sitt ESG regnskap, sier Hans Runshaug – daglig leder i Blue Ocean Technology.

Saken på kyst.no

Saken på Intrafish

Ingen treff.

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

keyboard_arrow_up