Schneider Electric og Blue Ocean Technology

Et spennende samarbeid innen et område som er avgjørende for å lykkes med sunn, grønn og sirkulær oppdrett av fisk på land – og i lukkede merder i sjø. Filmen er tatt opp hos kveiteprodusent Sogn Aqua / Glitne i Ortnevik, Vestland.

Ingen treff.

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Konferanser

Slam og lønnsomhet

Hva er lønnsom ESG med hensyn til slam fra havbruksnæringen…
Blue Ocean Technology at the NASF conference

Landbasert

Salmon Evolution

“Each production tank is structured as a separate biological zone…
Blue Ocean Technology - Salmon Evolution
Meny