Schneider Electric og Blue Ocean Technology

Et spennende samarbeid innen et område som er avgjørende for å lykkes med sunn, grønn og sirkulær oppdrett av fisk på land – og i lukkede merder i sjø. Filmen er tatt opp hos kveiteprodusent Sogn Aqua / Glitne i Ortnevik, Vestland.

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Meny