Hils på vår COO / produksjonssjef

Thomas Tveiten Lewis er ansatt som COO – og har tiltrådt stillingen.

Han har jobbet en årrekke for Rolls Roys Power Systems/Bergen Engines innen prosjektledelse og systemdesign, og nå sist for Greensight (del av Greenstat ASA) som prosjektleder og energirådgiver.

Som produksjonssjef/COO i slambehandlingselskapet Blue Ocean Technology vil Tweiten Lewis ha overordnet ansvar for all produksjon av systemer til kunder i inn- og utland.

– Blue Ocean Technology er nå gått fra en fase med samtidig fokus på utvikling/ produkttilpasninger og leveranser til en mer rendyrket skaleringsfase med sterk fokus på effektiv produksjon. Thomas med sin bakgrunn og profesjonalitet er en svært viktig brikke i vårt arbeid med å befeste posisjon som en ledende leverandør av slambehandlingssystemer for havbruk world-wide. Kombinert med nytt bygg på nyåret og vårt nye «Sludgehammer» system for intelligent sourcing, produksjon og ettermarked er vi i en god posisjon til å vokse lønnsomt, sier Hans Runshaug, daglig leder i Blue Ocean Technology, i en melding.

Saken i iLaks

Intrafish

Kyst

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Konferanser

Slam og lønnsomhet

Hva er lønnsom ESG med hensyn til slam fra havbruksnæringen…
Blue Ocean Technology at the NASF conference

Landbasert

Salmon Evolution

“Each production tank is structured as a separate biological zone…
Blue Ocean Technology - Salmon Evolution
Meny