Leverer slamløsning til lukket torskeoppdrett

Blue Ocean Technology AS har inngått kontrakt for levering av sitt containeriserte slambehandlingsanlegg til Purecod, verdens første kommersielle oppdretter av torsk i lukkede merder i sjø.

Kontrakten omfatter avvanning med Blue Ocean Technology sin kjerneteknologi . Med blant annet Bluehouse systems båndfilter og skrupresse.

Anlegget blir levert og installert på Røneset, hvor Purecod vil ha oppstart i andre halvår.

– Dette er et banebrytende anlegg innen oppdrett i lukkede merder i sjø, med full kontroll på alle utslipp og hele verdikjeden.  Og det er et paradigmeskifte innen oppdrett av torsk: For første gang vil slam fra torskeoppdrett kunne utnyttes som en ressurs. Og for første gang leverer vi et anlegg for full integrasjon i en fôrflåte. Det er med stor begeistring vi har signert denne kontrakten, sier Hans Runshaug. CEO i Blue Ocean Technology.

Anlegget vil ha en høy miljøprofil med fokus på energieffektive løsninger – og gode nedstrømsløsninger. Oppdrettet av torsk vil foregår i egenutviklede lukkede merder, levert av Purecods søsterselskap Closedpen AS.

– Slamoppsamling og gjenbruk er en av de viktigste fordelene med oppdrett i lukkede merder i sjø. Og det å ha det rette utstyret er en kritisk suksessfaktor. Blue Ocean Technology tilbyr en løsning som passer som hånd i hanske til vår driftsform. Den vil gjøre oss i stand til å avvanne slam effektivt, og med lavt energiforbruk – sier Mikael Rønes, CEO i Purecod.

Tillatelsen er ifølge Purecod den første i sin klasse og baner vei for at Purecod blir verdens første torskeoppdretter basert på bruk av lukkede merder i sjøen.

Saken på kyst.no

Purecod, lokalitet Røneset
Verdens første kommersielle oppdrett av torsk i lukkede merder: Purecod på Røneset

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

Konferanser

Slam og lønnsomhet

Hva er lønnsom ESG med hensyn til slam fra havbruksnæringen…
Blue Ocean Technology at the NASF conference

Landbasert

Salmon Evolution

“Each production tank is structured as a separate biological zone…
Blue Ocean Technology - Salmon Evolution
Meny