Leverer slamløsning til lukket torskeoppdrett

Blue Ocean Technology AS har inngått kontrakt for levering av sitt containeriserte slambehandlingsanlegg til Purecod, verdens første kommersielle oppdretter av torsk i lukkede merder i sjø.

Kontrakten omfatter avvanning med Blue Ocean Technology sin kjerneteknologi . Med blant annet Bluehouse systems båndfilter og skrupresse.

Anlegget blir levert og installert på Røneset, hvor Purecod vil ha oppstart i andre halvår.

– Dette er et banebrytende anlegg innen oppdrett i lukkede merder i sjø, med full kontroll på alle utslipp og hele verdikjeden.  Og det er et paradigmeskifte innen oppdrett av torsk: For første gang vil slam fra torskeoppdrett kunne utnyttes som en ressurs. Og for første gang leverer vi et anlegg for full integrasjon i en fôrflåte. Det er med stor begeistring vi har signert denne kontrakten, sier Hans Runshaug. CEO i Blue Ocean Technology.

Anlegget vil ha en høy miljøprofil med fokus på energieffektive løsninger – og gode nedstrømsløsninger. Oppdrettet av torsk vil foregår i egenutviklede lukkede merder, levert av Purecods søsterselskap Closedpen AS.

– Slamoppsamling og gjenbruk er en av de viktigste fordelene med oppdrett i lukkede merder i sjø. Og det å ha det rette utstyret er en kritisk suksessfaktor. Blue Ocean Technology tilbyr en løsning som passer som hånd i hanske til vår driftsform. Den vil gjøre oss i stand til å avvanne slam effektivt, og med lavt energiforbruk – sier Mikael Rønes, CEO i Purecod.

Tillatelsen er ifølge Purecod den første i sin klasse og baner vei for at Purecod blir verdens første torskeoppdretter basert på bruk av lukkede merder i sjøen.

Saken på kyst.no

Purecod, lokalitet Røneset
Verdens første kommersielle oppdrett av torsk i lukkede merder: Purecod på Røneset

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

keyboard_arrow_up