Fiskeslam og ESG

Terskelen for å få et bedre ESG regnskap senkes betydelig når det lønner seg.

Blue Ocean Technology har gjennom flere år fokusert på å effektivisere håndtering av slam fra oppdrettsanlegg slik at det kan lønne seg. Det å bli kvitt slammet medfører en kostnad for den som eier det.

Gjennom effektiv teknologi, lavt energiforbruk og lavt arealbehov, kan kostnader i første omgang reduseres, ESG forbedres og verdien av slammet utnyttes til lønnsom anvendelse.

Avvannings- og tørketeknologi
Bruk av avvannings- og tørketeknologien til Blue Ocean Technology bidrar til å senke terskelen for å etablere optimale nedstrømsanlegg for å øke verdien på slammet ytterligere. Vi ser nå kun konturene av hva dette vil bli når teknologi legger til rette for bærekraftige muligheter. Og vi jobber målrettet og svært entusiastisk videre. Sammen med våre kunder som brenner minst like mye for dette som vi gjør.

Noen av dem vi jobber med – Gigante Salmon • Purecod • Landeldi Island • Samherji Island • Salmon Evolution

Fiskeslam: Fra avfall til ressurs

Plug&Farm
Vi har de fleksible løsningene som enkelt kan bygges ut (Plug&Farm®) – og ikke minst prosess- og kjemikompetansen. Våre løsninger er utviklet spesielt for havbruksnæringen – og vi har en løsning som passer for deg.

Over 20 anlegg
Blue Ocean Technology arbeider med flere spennende prosjekter i kjølvannet av å ha levert og fått kontrakt på over 20 anlegg de siste 2-3 årene. På Island er det stor aktivitet for å etablere samarbeid mellom landbasert fiskeoppdrett og landbruk. Alt slam herfra skal samles og omdannes til bærekraftig gjødsel. Europas største ørken, Island, kan dermed få mer dyrkbar, bærekraftig jord ved hjelp av god behandling av fiskeslam. Island som importerer all gjødsel som kunstgjødsel i dag, kan produsere eget naturgjødsel selv. Dette er bærekraft i ordets rette betydning, kortreist slam, kortreist gjødsel, foredling av noe som vanligvis ville bli kastet.

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Aktuelt fra Blue Ocean Technology

Se flere

keyboard_arrow_up